ברוכים הבאים

הננו מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי ה-29 למדעי הבקר, שיתקיים במלון "רמדה" בירושלים, בימים שלישי עד חמישי, 23-21 בנובמבר 2017.

כנס מדעי הבקר הפך במהלך השנים לגדול כנסי החקלאות בישראל. בשל ייחודו ותכניו זוכה הכנס למוניטין והוקרה. הכנס מאורגן על-ידי יחידות משרד החקלאות בתחומי הבקר והצאן בשה"מ ובמינהל המחקר, בשיתוף פעולה הדוק עם התאחדות מגדלי בקר ומועצת החלב.

תכנית הכנס עשירה, מגוונת ומעניינת במיוחד וכוללת הרצאות מוזמנות שיינתנו ע"י מיטב המומחים בענף בישראל בנושאים חשובים שעל סדר יומו של הרפתן הישראלי. יוצגו דיווחים של תוצאות עדכניות ממחקרים שנערכו לאחרונה. כל ההרצאות שיוצגו בכנס יעברו רפרנטורה מדעית על ידי ועדה מדעית שחבריה הם נציגי המחקר וההדרכה ונציגי החקלאים.

הכנס ייפתח ביום ג', 21.11.17, בשעה 09:30, במעמד שר החקלאות וראשי הענף. במסגרת מושב הפתיחה ייערך טקס הענקת "אות יקיר הענף" לנבחרים שתרמו תרומה ייחודית לענף הבקר. במהלך הכנס יינתנו מלגות לסטודנטים מצטיינים: תלמידי מגמת רפת במדרשת רופין ולסטודנטים לתארים מתקדמים ע"י מועצת החלב, ומלגות לסטודנטים לתואר ראשון ע"י התאחדות מגדלי בקר.

גם השנה יעסוק הכנס בתחומים שונים ומגוונים: כלכלת הענף, חקלאות מדייקת ברפת, הזנה ומזונות, מספוא ומרעה, פיזיולוגיה של פרת המעבר, בריאות ורווחת בעלי חיים, פוריות, גנטיקה אפיגנטיקה וטיפוח, גידול יונקים -  עגלות ועגלים, צינון ופיזיולוגיה בתנאי עקת חום, ניהול רפת בת-קיימא ויצור חלב והרכבו. בשל ריבוי הנושאים יפוצלו ההרצאות בחלק מימי הכנס לשני מושבים מקבילים באולמות שונים.

יומו הראשון של הכנס יוקדש לשני מושבים מיוחדים. המושב הראשון "חלב, עסקים ומה שביניהם" יעסוק בנושאים אקטואליים בענף: קו-אופרציות חקלאיות, ענין השותפויות לניהול פעילויות חקלאיות בכלל וברפת החלב בפרט, עתיד ענף החלב העולמי בראיה של חברת אפימלק, ועתיד ענף החלב בישראל בראיה של קרן השקעות והרצאה בנושא חשיבות התכנון במשק החלב האירופאי. המושב השני יעסוק בכלכלת ענף הרפת ויכלול הרצאות בנושאים: סקירה של ענף החלב בארה"ב, שיטת התמחור, ניהול סיכונים ותמיכות, מגמות כלכליות וחברתיות בחקלאות בישראל, הרצאה שתעסוק בשוק החלב ותבחן האם יש שינויים בהרגלי הצריכה, וכן שתי הרצאות ייעודיות למשק המשפחתי: גיוון מקורות הפרנסה במשק המשפחתי ותובנות מסיכומים מקצועיים כלכליים במשק המשפחתי.

גם השנה יוקדש ביומו הראשון של הכנס, מושב מיוחד בנושא ענף הצאן לחלב ולבשר, ובמקביל באולם השני יתקיים מושב כלכלת הרפת וחקלאות מדייקת ברפת. 
יומו השני של הכנס יעסוק במגוון רחב של נושאים שיועברו במקביל בשני אולמות. באולם אחד יתקיימו מושבים בנושאי בריאות,  רווחת הפרה, גנטיקה, טיפוח ופיזיולוגיה של פרת המעבר, ובאולם השני מושבים בנושאי הזנה, מספוא, פוריות, יצור החלב ועוד.

יומו השלישי של הכנס יעסוק בנושאי צינון וטיפול בבקר בתנאי עומס חום, וכן בניהול רפת בת-קיימא.

בשני ערבי הכנס יערכו הופעות תרבות בחסות מחלבות שטראוס ותנובה, המיועדות למי שלנים בכנס. בנוסף, במהלך הכנס יוגשו שתי הרצאות העשרה מרתקות.
שטחי תצוגה נרחבים של מיטב החברות בענף יאפשרו הצגה של מגוון מוצרים, טכנולוגיות ושירותים חדשים.

משתתפי הכנסים הקודמים יכולים להעיד על חשיבותו של השיח המחקרי-מדעי-טכנולוגי עבור רפתנים, אנשי אקדמיה וכלל העוסקים בענף: עמיתים, מדריכים, חוקרים, רופאים וטרינרים וספקי תשומות. לחדשים בענף ולאלה שטרם השתתפו בכנסים בעבר – זה הזמן להצטרף למשפחת העוסקים בענף הבקר וליהנות מחוויה ייחודית, ומהנה המיועדת רק לכם!

 

ד"ר גבי עדין - יו"ר כנס מדעי הבקר
בשם הוועדה המארגנת