ד"ר גבי עדין - יו"ר הכנס

ועדה מארגנת

איציק שניידר (יו"ר)

מיכל אברהם

ד"ר טובה אברך

ענבל בלס

דוד בן עוזיאל

אביתר דותן

מודי הרץ

הילל מלכה

מיכל קראוס

אדריאנה שוחט